Το Φράγμα Ρεθύμνου, στους Ποταμούς της Επαρχίας Αμαρίου τέλειωσε και έγινε ο καταποντισμός της κοιλάδας το 2008. Έχει μεγάλη λεκάνη απορροής, που γέμισε ήδη από το 2009 και αρδεύει τον καμπο του Ρεθύμνου.- (π.Μ.)